Ochrana súkromia

Súkromie a ochrana dát

 

Ochrana súkromia1. Cookies

Ochrana súkromia a osobných dát účastníkov prieskumov je našou prioritou. Stránka používa len bežné cookies, ktoré sú potrebné pre riadny chod stavebných modulov stránky. Spracovanie cookies je vo výlučnej správe aplikácie stránky. Táto ich nezbiera, neodkladá, neodosiela ani nijako nepoužíva pre reklamné účely, sledovanie správania účastníkov, či záujmy tretích strán.

2. Emailové adresy

  • autorizačné emaily – Hlasovanie môže vyžadovať zadanie emailovej adresy pre účely autorizácie účastníka na zabránenie duplicitného hlasovania, či už náhodného alebo zámerného. Takto nastavený prieskum si sám vypýta zadanie emailovej adresy pred hlasovaním a očakáva potvrdzovací kód, ktorý účastníkovi príde do emailovej schránky na zadanú adresu. Zadaná adresa sa používa len ako identifikátor účastníka pre dané hlasovanie, neslúži na žiadne informačné účely, a to ani v rámci samotnej aplikácie stránky. Účastník, ktorý zadá emailovú adresu len na účely autorizácie hlasovaní, od nás nikdy neobdrží informačnú, reklamnú, ani žiadnu inú nevyžiadanú poštu.
  • emaily pre odber info správ – slúžia na zasielanie informačných správ o nových hlasovaniach a výsledkoch ukončených prieskumov, o upozorneniach alebo príležitostných novinkách, všetkým účastníkom, ktorí si svoju adresu výslovne zaregistrovali pre odber správ na našej stránky. Z odberu správ je možné kedykoľvek sa odhlásiť kliknutím na linku na konci informačného emailu.

Všetky emailové adresy uchovávané pre potreby aplikácie stránky slúžia len pre interné potreby stránky v rozsahu popísanom vyššie. Nevyužívajú sa na zasielanie nevyžiadaných správ, marketingu, spamu, neodosielajú ani nepredávajú sa žiadnym tretím subjektom.


Poznámka k Facebook autorizácii

Hlasovanie môže taktiež vyžadovať autorizáciu cez Facebook účet. Tu je však prihlasovanie a autorizácia účastníka v réžii spoločnosti Facebook, stránka len prevezme výsledok autorizácie z aplikácie Facebook.